REFUGI D'AGULLES

El refugi d'agulles de Montserrat és un lloc per on hi passa gent de moltes nacionalitats.
Així que per fer més entenedores les condicions d'ús del refugi, em van encarregar la il·lustració de tota la normativa. Una imatge val més que mil paraules.